O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé
Podporují nás
Nejbližší akce

Kronika
2019
Rok 2018 a dříve ZDE
19.1. 2019 - setkání rodin ZDE
26. 2. 2019 - setkání se studentkami ZSF JU - téma - inkluze dětí s DS.
Lektor: J. Augustinová
16.3. 2019 -KONFERENCE "Inkluze dětí s DS v praxi" ZDE
29.-31. 3. 2019- víkend v Kamenném Malíkově ZDE
27.4. 2019 - přednáška pro VŠERS ZDE
4. 5. 2019 - Staré Těchanovice - seminář Rozvoj kognitivních funkcí ZDE
9.5.- 12.5. 2019 - rodinný pobyt v Chlumu u Třeboně ZDE
18.5. 2019 - seminář pro studenty VŠERS ( role asistenta ve třídě s integrovaným žákem, J. Augustinová)
29.5. 2019 - benefiční odpoledne JFA pro Ovečku ZDE
13. 6. 2019 - závěrečné divadlo a výstava obrazů dětí z Ovečky ZDE
21.9.2019 - setkání s rodiči, Tetčice u Brna
12. 10. 2019 - setkání s rodiči v Praze, Štíbrova ul. - téma " Výchova dětí a rozvoj osobnosti dětí ZDE
2.11. 2019 - setkání s budoucími asistentkami na VŠERS ZDE
15. 11. 2019 - přednáška "Inkluze žáků s DS v praxi" ZDE
listopad 2019 - dílny pro Ovečku ZDE
Víkendovka v Kamenném Malíkově ZDE
22. 12. 2019 vánoční slavnost ZDE