O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé
Podporují nás
DŘÍVE


Ke stažení

Můžete
si zakoupit
Nejbližší akce
SEMINÁŘE
- realizujeme na základě žádosti o jejich uskutečnění. Svůj zájem, prosím, pište na mailovou adresu společnosti Ovečka, o.p.s.: dsovecka@tiscali.cz
Setkání se uskuteční, pokud se domluví alespoň 5 zájemců.

Okruhy:
- rozvoj kognitivních funkcí u dětí s DS
- rané čtení
- předškolní a raně školní matematika
- práce s deskou - příprava na vstup do instrumentu FIE: Uspořádání bodů
- zkušenosti s integrací dětí s DS
- vedení kroužku předškolních dětí s DS.

Semináře probíhají v Českých Budějovicích v Plachého 25 v 1. patře.
Pokud se mezi sebou domluví zájemci v jiném městě, může seminář proběhnout tam, ovšem po domluvě, je-li to z naší strany možné.

Podporují nás
2017
2018

Kronika
2019
:::.....
........
27. května 17.00 hod.
benefice JFA pro Ovečku
Č. Budějovice
Na sádkách
29. 3. výlet do Kamenného Malíkova