O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé
Podporují nás
DŘÍVE


Ke stažení

Můžete
si zakoupit
2014
2015
Nejbližší akce
Semináře realizujeme na základě žádosti o jejich uskutečnění. Své požadavky, prosím, pište na mailovou adresu dsovecka@tiscali.cz
Setkání se uskuteční, pokud se domluví alespoň 5 zájemců.

Okruhy: rozvoj kognitivních funkcí u dětí s DS, rané čtení, předškolní a raně školní matematika, práce s deskou - příprava na vstup instrumentu Uspořádání bodů, zkušenosti s integrací dětí s DS, vedení kroužku předškolních dětí s DS.

Setkání probíhají v Českých Budějovicích v Plachého 25.
Pokud se domluví skupina v jiném městě, může seminář proběhnout tam, ovšem po domluvě, je-li to z naší strany možné.

Podporují nás
2016
2017
Rodinný pobyt v Chlumu u Třeboně
- POBYT JE NAPLNĚN
30. 5. - 3. 6. 2018KRONIKA
10. 2. 2018 - seznámení s principy raného a vázaného čtení
10.00 hod., centrum Ovečka, Plachého 25, Č. Budějovice
KURZ JE NAPLNĚN
3.3. 2018 - seznámení s principy raného a vázaného čtení
10.00 hod., centrum Ovečka, Plachého 25, Č. Budějovice
21. února 2018, 19.00 hod.
Setkání se studenty psychologie - "Psychotalks"
Studentský klub JU, Branišovská ul.
téma:
Rozvíjení rozumových schopností dětí s Downovým syndromem
Chystaná setkání pro rodiče
a další zájemce:
Setkání v Brně - stejný kurz - seznámení s principy raného a vázaného čtení
datum a čas upřesníme po 20. lednu
Březen 2018
Setkání v Třebíči ve spolupráci s RP Třebíč.
Zkušenosti se zprostředkovaným učením, metody a principy práce s dětmi s Down. sy.
Datum i místo upřesníme do konce ledna.