O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé
Podporují nás
Made with HTML Egg on a Mac
Setkání se studenty ČAG-u ( Česko-anglického gymnázia) jsme se účastnili tentokrát ve velkém počtu. V minulosti jsme zde byli hosty víckrát s J. Šedým, také jsme vystupovali s malou skupinku dětí a besedovali nad tématem handicapovaných mezi námi.
Tentokrát bylo ale setkání kombinované hned třikrát: studenti tercie ( již dopředu seznámeni s problematikou DS ) viděli nejmenší děti při jejich tanci: tančili Anežka, Barča, Vašík, Majda, Vendulka, Kubík a Adámek ( vede je paní Bouchalová ). Dále slyšeli zahrát Zuzku J. na dva nástroje ( klavír, flétna). Tedy neprve byl program tanečně- hudební. Po stručné prezentaci, při níž jsme se studenty sdíleli nejzákladnější informace o DS, vystoupila nejstarší děvčata: Zuzka J., Anička, Bára, Terezka a Zuzanka Š. Tato děvčata zahrála pantomimu o oživlých obrazech.
Celé setkání směřovalo k připomenutí Světového Dne Downova syndromu, ale hlavně mělo za cíl přiblížit dětem z tercie skutečnost, že děti i jejich vrstevníci s DS jsou lidé se stejnými potřebami, tužbami, city, jako oni. Že žijeme vedle sebe a měli bychom si vzájemně pomáhat a respektovat se.

J.J.
<
>