O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
2010

I letos jsme se viděli pohromadě v Chlumu u Třeboně.
Přijely MUDr. Šustrová, opět s rodinou. Dále paní Mgr. Pacltová apaní Dr. Matějičková. Probíhalo ORT, logopedie, cvičení s pí Šustrovou - vyvozování hlásek, dále individuální výuky, skupinová práce na téma emocí, potom divadlo a výtvarné činnosti, stanovištní odpoledně "na cestě po světadílech" . Vlastně byl program tak nabitý, že jsme si rádi odpočinuli večer u táboráku, nebo na terase, či uvnitř v restauraci při skleničce. A ty večery při ohni s kytarou byly k nezapomenutí....
<
>
<
>
<
>