O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Světový Den lidí s Downovým syndromem na Česko-anglickém gymnáziu v Českých Budějovicích proběhl v úterý 21. března (což je datum, které symbolizuje ztrojený jedenadvacátý chromozom) , a to ve velmi veselém a přátelském duchu. Toto gymnázium navštěvuje Zuzka ( DS) a je zde nesmírně šťastná. Vlídně ji přijala nejen paní ředitelka, ale i pedagogický sbor a spolužáci. A tak když v pondělí pedagogové vyhlásili, že na druhý den si studenti mohou u příležitosti Dne DS obléci různobarevné ponožky jako projev solidarity s našimi dětmi, proháněly se po gymnáziu ponožky různých barev na nohách nejen studentů, ale i některých pedagogů.
Společné setkání studentů nastalo o velké přestávce ve vestibulu gymnázia, byl zde i prostor pro promítání fotografií dětí z Ovečky, dále se zde vyhodnocovaly veselé dotazníky s tématem DS, na stole byl připravem tác se sladkostmi. Vlastními slovy popsala dopoledne na škole sama Zuzka. A za všechny naše děti, ale hlavně za naši rodinu DĚKUJEME celému týmu pedagogů v čele s paní ředitelkou Lhotkovou za neuvěřitelně přívětivé a pro Zuzku podnětné prostředí, jehož se jí na škole dostává.
Jana Jarošová
Můj dnešní den.
Dnes je 21. 3. Je to výjimečný den. Ten den je zvláštní tím, že lidé po celém světě slaví DS. U mě ve škole jsme to také slavili. První hodinu jsme šly s Jířou (asistentkou) do 1. ročníku, kde jsme si povídali se studenty o DS. Pak nám dávali otázky a na závěr si napsali test.
O velké přestávce přišli studenti z celé školy do vstupní haly, kde jsem jim rozdala testy, které jsme společně vyhodnotili. Pak jsem jim rozdala dobroty. Moc se nám to líbilo. A skoro všichni jsme měli barevné pruhaté ponožky.

Zuzka Jarošová
<
>