O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Světový den Downova syndromu v Ovečce

I letos se v Ovečce rozhodli 21. března oslavit svátek všech lidí s DS a to hezky zvesela! Proto jsme velmi rádi přijali pozvání na oslavu od Aničky Klimešové, která je žákyní naší školy. V Divadle U Kapličky se naši prvňáčci sešli i se spolužáky a spolužačkami dalších dětí z Ovečky - Anežky, Vendulky, Elišky a Kubíka. Po krátkém úvodu, kdy jsme si připomněli ponožkové vstupenky (samozřejmě hodně barevné a pruhované), se nám představili na pódiu samotní oslavenci a poskytli malé interwiew. Poté přijali z rukou ředitelky Ovečky (paní Jany Jarošové) malé dárečky. Krásným završením oslavy byla úžasná, barevně veselá pohádka na jarní téma "Jak skřítek málem zaspal jaro" v podání zájezdového divadla KOS z Českých Budějovic. Herci do děje roztomilého příběhu zapojovali i malé diváky a ti se rádi a hlasitě nechali, takže jsme si např. společně zopakovali několik jarních koled (což se brzy bude hodit:-)).
Mít s kým oslavovat, s kým se radovat a mít kamarády potřebuje každý z nás, děti a dospělí s DS nejsou výjimkou.
Proto jsme si my všichni tohle krásné dopoledne plné přátelské pohody moc užili...děkujeme "ovečky"!

Kateřina Šimerová, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka
Divadlo 21. 3.

V úterý nebylo vyučování, byl totiž den Downova syndromu a šli jsme se třídou do divadla. V divadle bylo představení Jaro. Byli tam Čepička a Konvička. Ještě na začátku já, Vendy a Eliška jsme šly na pódium a Káťa Šimerů nám dávala otázky a my jsme odpovídaly.
Pak jsme dostaly dárečky. Byl to legrační den.

Anežka Marušincová
<
>