O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Předvánoční dílna pro Ovečku má již svou tradici a velmi nás těší, že jsou lidé, kteří ji mají jako pevný bod ve svém diáři a nezapomenou přijít. S nimi pokaždé přijde i někdo nový a to v nás vzbuzuje nemenší radost, protože to znamená, že povědomí o Ovečce a jejích aktivitách se šíří a že se v naší společnosti stále vyskytují lidé, kteří mají chuť pomoci i se něco nového naučit.
Jako každý rok, i letos jsme se k vánočnímu tvoření scházeli každou listopadovou neděli odpoledne a pod vedením laických i profesionálních výtvarníků se naučili nové výtvarné techniky a navyráběli spoustu krásného zboží určeného k prodeji na adventním trhu.
Naše velké díky patří českobudějovickému sboru Církve adventistů sedmého dne, který nám poskytl prostor a zázemí k našemu tvoření, všem lektorům, kteří věnovali svůj čas a um, i všem účastníkům, kteří nám svou přítomností potvrdili, že tato akce má smysl, a kteří vytvořili nádherné výrobky. Nemenší dík patří také Česko-anglickému gymnáziu a jeho studentkám a studentům, kteří každoročně pomáhají při prodeji zboží u stánku.
Nezbývá tedy, než srdečně pozvat k nákupu vánočních ozdob a drobných dárků u stánku pro Ovečku, který najdete od 14. do 19. 12. na radničním dvoře v Českých Budějovicích. Veškeré peníze, které budou prodejem získány, budou věnovány na podporu činnosti společnosti Ovečka o.p.s.

Za organizátory akce Irena Marušincová