O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
28. dubna 2018 proběhl seminář
pro maminky v Brně. Prostory pro setkání poskytl sbor Betanie v Kamenné ulici, celou organizaci si vzaly na starost paní Vémolová s paní Láskovou, za což velmi děkujeme. Prostředí i klima na setkání bylo velmi příjemné.
Seminář zahrnoval seznámení se systémem propojení viděného se slyšeným
a následným čtením, určeno pro děti raného věku.
Dále seznámení se systémem čtení vázaným způsobem. Následovala grafomotirika a první počítání.
Jako lektorky přijely K. Faltová a J. Jarošová. Přejeme maminkám mnoho radosti a sil i optimismu.
<
>