Setkání na ZŠ Dukelská nad programem Instrumentálního obohacování Prof. R. Feuersteina proběhlo v pondělí 24.3.2014.

O metodě hovořily paní Marušincová, Štindlová, Jakobi a Jarošová. Setkání v rozsahu cca 2 hodin  samozřejmě nemohlo postihnout vše, ale naším cílem bylo na metodu upozornit a navrhnout ke zvážení, zda by učitelé, nebo ještě lépe vedení školy,  neuvažovali o tom, že by se o FIE R.- Feuersteina zajímali více. Učitelé se mohli podívat na jednotlivé instrumenty, hovořili jsme o našich zkušenostech s metodou, ovšem mohli jsme postihnout pouze malý výsek.   Doufejme, že i tak krátké a informativní setkání bylo příchozím přínosné. Každopádně děkujeme všem, kteří přišli a vedení ZŠ Dukelská za to, že setkání mohlo proběhnout na půdě této školy.

 

   

 

     DOWNŮV SYNDROM              OVEČKA, o.p.s.                  DĚTI Z OVEČKY                 NEJBLIŽŠÍ AKCE               KONTAKT                 ÚVAHY, NÁZORY                NÁVŠTĚVNÍ KNIHA                KRONIKA