O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé
Podporují nás
Nejbližší akce

Kronika
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve společnosti Ovečka, o.p.s.:


Ovečka, o.p.s. je právnickou osobou, zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Českých Budějovicích v odd.O, vložce č. 88, registrována u Finančního úřadu v Českých Budějovicích, čj. 757 70/04/077 900/2591 s účinností od 16.3. 2004.

Adresa: Plachého 272 / 25, České Budějovice, 370 01.
IČO: 260 69 181
Zřizovatel: sbor Apoštolské církve ČR.
Ředitel: Jana Jarošová
Předsedkyně správní rady: Pavla Bouchalová
Členové správní rady: Eliška Jeřábková, Romana Košťálová
Dozorčí rada: Hana Vaňásková, Irena Marušincová, Mgr., Lada Valeriánová, Ing.


Jako společnost pracující s dětmi s Trizomií 21 vedeme následující záznamy :
- JMÉNO A PŘÍJMENÍ dítěte s DS
- JMÉNO A PŘÍJMENÍ JEDNOHO NEBO OBOU RODIČŮ ( zákonných zástupců) dítěte s DS.
- ADRESU BYDLIŠTĚ dítěte a rodičů ( zákonných zástupců ) dítěte s DS.
- E-MAILOVOU ADRESU rodiče ( rodičů, zákonných zástupců ) dítěte s DS
- TELEFON rodiče ( rodičů, zákonných zástupců ) DÍTĚTE S DS
Tato data jsou používána výhradně k pozvání na společná setkání rodin dětí s DS, na pozvání na přednášky a semináře.
Souhlas s vedením našeho interního záznamu o adrese, e-mailu a telefonu musí být vlastnoručně podepsán rodičem ( rodiči, zákonnými zástupci ) dítěte s DS. Souhlas je veden v papírové podobě a uložen v centru Ovečka, o.p.s.
Tato osobní data jsou uložena pouze po dobu členství rodiny dítěte ve společnosti Ovečka, o.p.s.

FOTOGRAFIE DĚTÍ S DS na webových stránkách společnosti jsou zveřejněné na zákadě vlastnoručně podepsaného souhlasu rodiče ( rodičů , zákonných zástupců ) dítěte s DS.

VIDEOZÁZNAMY výuky dětí s DS jsou zveřejněny pouze na výukových seminářích jako didaktická podpora.
Videozáznamy jsou zveřejněny pouze na základě souhlasu rodiče( rodičů, zákonných zástupců) dítěte s DS.

Z důvodů výuky dětí s DS vedeme ZÁZNAMY O UČEBNÍ LÁTCE probírané s dětmi v individuálních lekcích.
K těmto záznamům mají přístup pouze rodiče dítěte a lektor.


Členové společnosti Ovečka, o.p.s. mají kdykoli právo svá data z naší databáze odstranit, omezit nebo změnit.
Na požádání mají právo informovat se o způsobu použití osobních dat, videí i fotografií.