O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Na neděli 5. června 2016 připravila paní Masopustová
( HoSPORT - Č: Budějovice) dětský den, který byl věnován všem dětem bez rozdílu, zda jde o děti bez postižení, či s handicapem. Den sportovních aktivit pro všechny děti proběhl v areálu hodějovického centra HoSPORT. Přípravy začaly brzy ráno, naše děvčata z Ovečky dorazila po sedmé hodině, ale v areálu již dávno probíhaly práce na stavění jednotlivých polí s aktivitami. Sporty byly umístěny v hale i venku pod širým nebem. Děti si sbíraly razítka u stanovišť, aby pak dostaly tašky s dárečky. Neuvěřitelné množství dárků připravila paní Masopustová, protože jí záleželo na tom, aby KAŽDÉ dítě odešlo s radostí. Proto když sestavovala program, vymyslela a zorganizovala nejen stanoviště sportovní, ale jen pro radost ( malování na obličeje, skládání obrázků atd...).
Celá tato pečlivě naplánovaná akce byla věnována osvětě na téma Downův syndrom. Sbírka, kterou tvořilo několik částí, složila pak velkou sumu, která byla darována naší organizaci Ovečka, o.p.s.

Velice děkujeme za takto krásný den věnovaný i našim dětem s Downovým syndromem. Děkujeme za finanční podporu a za obrovské nasazení, s nímž organizátorka, paní Masoustová, pro tento dobročinný záměr pracovala.
<
>