O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé
Made with HTML Egg on a Mac
Rodiče docházejí s dětmi pravidelně podle domluvy
do centra Ovečka v Plachého ulici, zde se účastní lekce
rozvoje kognitivních funkcí dítěte.


vyučující:

Augustinová J.
Jarošová J., spec. ped.
Marušincová I., Mgr.Pracujeme s dětmi podle konceptu FIE Prof. R. Feuersteina.
Čtení: vázané čtení se specifickým vyvozováním hlásek podle Mgr. Pacltové
Matematika: podle Netty Engels
Podporují nás
<
>