O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé
Made with HTML Egg on a Mac
Rodiče docházejí s dětmi pravidelně podle domluvy
do centra Ovečka v Plachého ulici, zde se účastní lekce
rozvoje kognitivních funkcí dítěte.


Vyučující:

Jarošová J., spec. ped.
Marušincová I., Mgr.

S dětmi pracujeme podle konceptu FIE Prof. R. Feuersteina.
Čtení:
- rané skládané čtení
- vázané čtení se specifickým vyvozováním hlásek
podle Mgr. Pacltové
- Matematika: Step by step podle Netty Engels.

Diagnostika: Deficity dílčích funkcí B. Sindelar

Po domluvě je možné zajistit dynamické vyšetření učebního potenciálu podle Prof. R. Feuersteina.
Podporují nás
<
>