O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé
Lidský rozměr 21 ZDE
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - základní škola PRAKTICKÁ ZDE
Rámcový vzdělávací program základní školy SPECIÁLNÍ ZDE
Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga ZDE
Sue Buckley RANÉ ČTENÍ A MLUVENÍ ke stažení - ZDE - otevření složky může trvat i několik minut program čtení pro děti s DS - Velká Británie " Vidět a naučit se " zdroj - autor: Down Syndrome Education International - www.downsed.org -
se svolením anglického autora přeložila do českého jazyka Mgr. Irena Marušincová

Charta práv dítěte v nemocnici ZDE
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením: New York / 2006 v ČR r. 2007 ZDE
Podporují nás
New text box
Školský zákon - odkaz na stránky MŠMT ZDE