IV. mezinárodní konference

Kognitivní pojetí vyučování matematiky - Brno 3.10.2015
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Zemědělská 1

Program:

8,30 – 9,00 registrace


Plenární zasedání - Aula

9,00 – 9,15

Otevření konference: Doc.PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

úvodní slovo Doc. PhDr. Věra Pokorná

9,30 – 11,30

hlavní přednáška: Prof. Dr. Meir Ben Hur, Kognitivní pojetí vyučování matematiky

11,30 – 12,30

diskuse

12,30 – 13,00

Pracovníci náchodské poradny: Informace o supervizi pro absolventy kurzů FIE

13,00 – 14,00 polední občerstvení


Odpolední program v sekcích

14,00 – 16,00

Program v sekcích

1. sekce: Mgr. Jana Komárková, Mgr. Milena Štelzigová, Mgr. Petra

Dočkalová: Vyučování čtení a psaní metodou FIE v 1. ročníku


2. sekce: Miroslav Procházka Ph.D.:Aplikace principů FIE při přednáškové

činnosti pro dospělé

Mgr. Marta Illková: Práce nad instrumenty FIE v heterogenních skupinách –

možnosti, výhody a nevýhody


3. sekce: Mgr. Klára Čáslavková:Využití FIE v hodinách matematiky na 1. stupni

ZŠ praktické

Mgr Katerina Křivá:O úskalích při práci s metodou FIE


4. sekce: Mgr. Jana Vitverová:Zkušenosti s aplikací metody FIE do Školního

vzdělávacího programu na Základní a Mateřské škole Krčín

Ing. Veronika Antošová, PhD.: Životní podmínky seniorů v České republice


16,15 – 16,45 – kulturní program,

16,45 – 17,00 – ukončení konference

17,00 – 17,30 – schůze valné hromady občanského sdružení COGITO