O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé
Podporují nás
Made with HTML Egg on a Mac
11. a 12. dubna 2016 jsme měli příležitost zúčastnit se kurzu "Deficity dílčích funkcí" , 13. a 14. dubna pak kurzu Zkušenost zprostředkovaného učení.

Přednášela paní Doc. Věra Pokorná ( Cogito Praha).

Oba kurzy byly pro nás, jako pracovníky s dětmi s DS nesmírně cenné a podnětné, stejně tak, jako pro rodiče, pracovníky školských zařítení i SPC, kteří se kurzů zúčastnili.
Kurzy organizovalo Feuersteinovo centrum v Č. Budějovicích, které pracuje v těsné spolupráci se společností Cogito v Praze.

<
>