O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé
Made with HTML Egg on a Mac
Podporují nás

Příručka „Hrst zkušeností získaných ve škole při práci s dětmi s vážnými poruchami učení" od holandské psycholožky a speciální pedagožky Nan le Large-Bedet se dostává do rukou české pedagogické veřejnosti v době, kdy slova „integrace" a „inkluze" jsou díky novým zákonům skloňovány ve všech pádech a ředitelé a učitelé škol, stejně jako rodiče zdravých dětí i těch s vážnými poruchami učení jsou konfrontováni se skutečností, že český systém školství jako celek není na inkluzi těchto dětí dostatečně připraven. Existuje samozřejmě celá řada perfektně fungujících škol, které díky svému špičkovému personálu bezproblémově integrují děti s nejrůznějšími problémy, na druhou stranu je zde spousta škol, jejichž učitelé si s integrací či inkluzí handicapovaných dětí nevědí rady a teprve pozvolna s velkými obavami začínají sbírat zkušenosti.
Ať už se jedná o kteroukoli výše zmíněnou skupinu pedagogů či spokojené nebo zoufalé rodiče, příručka paní le Large-Bedet osloví každého, a to především díky tomu, že čerpá z praxe. Své zkušenosti autorka nasbírala sice v holandských školách, které jsou od samého základu postaveny na zcela jiných principech než ty naše české, přesto její postřehy mají co říci i českému čtenáři. Kniha nezastírá reálné problémy, které s sebou integrace dětí s vážnými poruchami učení nese jak pro učitele a ředitele škol, tak pro rodiče a spolužáky, na druhou stranu však uvádí četné rady a praktické návrhy, jak se v konkrétních situacích zachovat, jak konkrétní problémy řešit a na co konkrétně dávat pozor.
Integrace za každou cenu nemá smysl stejně jako automatické vyčleňování jedinců s mentálním postižením z majoritní společnosti. Každý člověk je jedinečný a každý má právo na rovnocenné zacházení. Dětem s vážnými poruchami učení má být umožněno vzdělávání ve školském zařízení, které bude zohledňovat i naplňovat jeho potřeby. U každého je třeba rozhodnout individuálně, jakou cestou se jeho vzdělávání bude ubírat a je třeba zůstat otevřený i těm možnostem, které se v aktuální chvíli jeví jako nevhodné. To je poselství knihy, kterou držíte v rukách. Věříme, že dlouholeté zkušenosti zahraniční autorky pomohou všem, kterých se téma týká.

Mgr. Irena Marušncová
<
>