Dívka s Downovým syndromem vystudovala vyšší odbornou školu

 Jsem rád na světě

Jiří Šedý se studenty

Nemusí být všichni Rambové

Charta práv dítěte v nemocnici

Co by měli rodiče vědět ?

Co by měli rodiče a odborníci dělat?

Lidská důstojnost - Jiří Šedý

O prezentaci, s níž Ovečka navštěvuje studenty základních i středních škol: "Lidská práva a zdravotně postižení"

Z besedy na téma "Lidská práva a zdravotně postižení"

Knihy Jiřího Šedého: "Citlivost barevného slunce"  a "Duhové pohádky" v anglickém jazyce

První člověk s Downovým syndromem má vysokoškolský diplom

Pod něžnou oblohou - Jiří Šedý o pobytu s Ovečkou ( 5. - 10.5.2009) 

Dívka s úsměvem sluníčka

Nový druh paměti... ?

Peetjie Engels

Nejen pro Vendulku od dědy

Downův syndrom není strašák !

Seznámení s Honzíkem

Místo na zemi

Já vím, že vychovávat dítě s postižením není procházka růžovým sadem

Jak to vidím já

Dopis Jirky Šedého maminkám

Malířská škola

Jirka Šedý o sobě

Teta

 

 
 
    
 
 

                                                                                       OVEČKA, o.p.s.

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Dítě s DS a rodina, dítě s DS a majoritní společnost                             ( Vox pediatriae, říjen 2009, č.8, ročník 9)

Terapie Vojta - Bobath - Petö                                                                                              ( převzato ze stránek Dobromysl,  zdroj: SONS, IS Braillnet, www.braillnet.cz)

Ohlédnutí za dvacetiletým výzkumem ve Velké Británii  - SUE  BUCKELEY      překl. Mgr. Irena Marušincová

Velká Británie a děti s DS

Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Pedagogika Marie Montessori

Co by měli rodiče vědět ?  MUDr. M. Šustrová

Co by měli rodiče a odborníci dělat?  MUDr. M. Šustrová

Mýty a skutečnosti o lidech s Downovým syndromem

Desatero - Zd. Matějček

Dvacatero vzkazů rodičům dětí s MP

Příspěvek Jirky Šedého k integraci. Učitelské noviny