O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Na začátku prázdnin již 11 let probíhá hudební festival TŘEBOŇSKÁ NOCTURNA. Letos jsme byli osloveni, abychom seznámili posluchače s našimi dětmi, představili naši práci a spojili koncert i s výstavou obrazů Jiřího Šedého.

A tak si v úterý 5.7. 2016 návštěvníci zahajovacího koncertu nejprve prohlédli obrazy ve foyeru divadla J.K. Tyla a po zahájení koncertu se jim představily na pódiu Anežka a Zuzka, dvě slečny s Trizomií 21. Byly pozvány, aby zahrály na klavír a lidé se mohli ( možná mnozí poprvé) dozvědět, že diagnóza DS nebrání dětem v rozvoji myšlení , dovedností, hrají na hudební nástroje, tvoří krásná výtvarná díla...
Myšlenku představit naše děti v rámci festivalu přinesla paní Mgr. Krausová (ZUŠ Třeboň). Pan ředitel Řeřicha nás nesmírně mile přivítal, hovořil i o tom, jak na něj působily Jirkovy obrazy. Vytvořil ve zcela naplněném sále skutečnou atmosféru přijetí. Anežka a Zuzka zahrály každá dvě skladby: jednu sólovou a jednu čtyřručně.
Poté již vystupovali jednotliví mladí umělci a strávili jsme tak krásný večer v přítomnosti hudby i tance.
Koncert uzavřel ředitel tohoto mezinárodního hudebního festivalu, pan Končický.

Děkujeme nesmírně paní Krausové a její rodině za nápad zviditelnit děti s Trizomií. Ale nejen to: cítili jsme velice přátelské přijetí i mezi dalšími účinkujícími, ředitelem školy i diváky ve foyeru po koncertu.
Děkuji jménem celých našich rodin.
Jana Jarošová.
TŘEBOŇSKÁ NOCTURNA 2016
<
>