O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Společný pobyt rodin proběhl opět v Chlumu u Třeboně. Díky Bohu, počasí nám opět přálo, z pobytu jsme měli opět radost.
V krásném prostředí chlumecké přírody jsme si užili dvě divadelní představení i závěrečný táborák, děti se dostaly ven i díky programu dětských klubů, kdy se učily o louce, rybníce i lese.
Našimi hosty byli letos hosté z Bratislavy - manželé Šustrovi, dále rodina Šedých z Kadaně.
Přednášky pro rodiče zahrnovaly téma inkluze a jí se týkajících zákonů v ČR ( L. Hečková), dále téma vlivu výtvarných technik na rozvoj našich dětí (V. Šedá), rodiče se seznámili s metodou B. Sindelar a DDF ( I. Marušincová), proběhla také přednáška o zdraví našich dětí ( Prof. Šustrová) a mluvili jsme o přípravě učebních materiálů pro potřeby našich dětí v ZŠ ( J. Jarošová) Prof. Šustrová seznámila maminky s metodou vyvozování hlásek u špatně mluvících dětí. Všichni si metodu i vyzkoušeli na dětech nebo na sobě vzájemně.
I letos měly děti poránu svůj klub objevování a přemýšlení
i tvoření. Probíhaly dva současně. Poté se děti učily individuálně a letos poprvé došlo i na vyšetření kognitivních funkcí metodou DDF
B. Sindelarové.
Samozřejmě nechybělo ani vaření, kdy děti připravovaly polévky a studené pomazánky.
Pod vedením Jiřího a Vlasty Šedých malovaly děti v místní ZŠ po dvě dopoledne obrazy. Jejich díla pak s obrazy našich dětí viděli návštěvníci chlumeckého "Jarmarku"
v sobotu. Na vernisáži obrazů předal J. Šedý panu starostovi pohádku, kterou napsal pro městys Chlum u Třeboně.
Tuto pohádku dostali jako dárek i mnozí z návštěvníků vernisáže.
Pobyt byl opět ve znamení práce i zábavy, pěkných vztahů, vzájemných obohacení, v krásném prostředí...
A Bůh nám opět daroval krásné počasí,
i když předpověď hrozila velkou zimou :) Děkujeme !
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>