O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Rodinné setkání v Chlumu u Třeboně jsme si naplánovali od středy 30. května do neděle 3.června 2018.
Na programu byly dva kluby pro menší děti, které vedly paní Pavlínka Bouchalová a paní Katka Faltová. Velký dík patří i skvělým pomocnicím, Janě, Mařence a Ivance. Pomáhaly všude, v klubech pro malé děti, při lekcích vaření, při lukostřelbě a všude, kde bylo třeba.... Vaření pro velké děti vedla paní Augustinová.
Individuální výuka probíhala denně pod vedením paní Jarošové. Několika dětem bylo nabídnuto vyšetření DDF, které prováděla paní I. Marušincová. Přednášky pro maminky byly letos tři, z SPC z Č. Budějovic přijela paní M. Dudová ( studium našich dětí na střední škole), L. Hečková ( Nepochopení inkluzivní novely v praxi) a J. Jarošová ( Grafomotorika, příprava na psaní). A samozřejmě jako každý rok - loutkové divadlo, táborák a hry. Tentokrát lukostřelba, malé kroužky středověkého tance ( J. Augustinová, K. Polišenská), v sobotu sportovní odpoledne, které vedl pan Tůma z AC v Č. Budějovicích, výroba šperků večer pod vedením paní Bouchalové...
Počasí - NÁDHERNÉ: mohlo se koupat v rybníku a nemuseli jsme mít strach, že se nám děti nastydnou.
Na závěr táborák a před odjezdem malý ples s improvizovaným králem a královnou....
Bavili jsme se výborně......
Všem 18 - ti rodinám, které s námi letos jely, přejeme překrásný a úspěšný další pracovní rok.
<
>