Na této stránce děkujeme  přátelům našich dětí,

kteří nám pomohli a pomáhají v naší práci.

Za stálou spolupráci děkujeme Katedře speciální pedagogiky JU v Č. Budějovicích

Za podporu děkujeme Finančně nás  podpořily  soukromé osoby, firmy a společnosti :

Ing. BOŽETICKÝ,  HC. Rangers Ševětín, Filip Novák, pro Rodeo Czech Association - pan Milan Pata, manželé Kubáňovi,  FITNESS 14 - Č.B., pan HOLÝ , Ing. Jaroš, Lesy České republiky - LĆR, s.p., Magistrát města Č. Budějovice,   E.ON  Č.Budějovice, s.r.o., MARANATHA , o.s., RETRE Třeboň , CBPS  s.r.o., Č. Budějovice, Jihočeské divadlo  v Českých Budějovicích,  Advokátní kancelář VAVROCH A PARTNEŘI  v Č. Budějovicích, ABACUS electric Planá u Č. Budějovic, Hotel BOHEMIA,  Sbor Adventistů sedmého dne v Č.Budějovicích, TEPLÁRNA Č. Budějovice, s.r.o., firma ESSOX  České Budějovice

Za spolehlivou spolupráci děkujeme grafickému studiu MOANA  Č.Budějovice,  videostudiu  MIKEŠ Č. Budějovice

Za věcné dary  a spolupráci, kterou nám poskytli bez nároku  na odměnu jsme zavázáni firmám:  KARTONÁŘSTVÍ s.r.o. -  PLOJHAR  v Č.Budějovicích,  paní Schejbalové, panu Vobrovi, paní Vlkové - fa HARMONIE, paní Leoně Netolické a paní prof. Svobodové, panu Stahlovi,  rodině Jeřábkových,  panu Petrovi Susko, sboru Adventistů v Č. Budějovicích, doktoru Žižkovi, PaedDr. Havlisové, MUDr. Míkové, rodině Brtníkových. Děkujeme studentům Biskupského a Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích

Děkujeme za pomoc dobrovolníků. Většinu odborných přednášek jsme  mohli  zorganizovat díky v dnešní době neobvyklé ochotě jednotlivých lékařů, terapeutů, pedagogů, kteří se zřekli nároku na odměnu. Nesmírně si   vážíme pomoci sboru Apoštolské církve v Č.Budějovicích. Práce bratří  a sester tohoto sboru je pro nás ničím nenahraditelná a vážíme si jí.  Speciální dík patří bratřím a sestrám tohoto sboru za jejich věrné a pravidelné modlitby za   naše  děti  s  Downovým   syndromem a jejich rodiny.

          Věříme, že celé toto dílo se děje podle vůle Boží  a  Jemu patří veliký dík za každé nám

 darované dítě,  ať už s   handicapem nebo bez.   

 Děkujeme,  že  On je nám oporou a pomocí.