O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé


Ke stažení
INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE s dítětem: pravidelně podle dohody s rodiči.
S dětmi pracujeme v centru podle konceptu Prof. R. Feuersteina,
N. Engels a L. Pacltové

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE pro rodiče, studenty a vzdělávací centra,
témata se týkají nejen výchovy, ale i praktických metod rozvoje dětí s DS.

Provádíme DIAGNOSTIKU I a II podle B. Sindelar .

SETKÁVÁNÍ RODIN - obvykle 3 x ročně. Součástí setkání
je obvykle ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA.

REHABILITAČNÍ POBYTY - 1x ročně.

DRAMATICKÝ KROUŽEK

VÝTVARNÝ KROUŽEK

BOBATHOVA TERAPIE - pondle domluvy, Bc. Prokopová

PŘEDNÁŠKY pro žáky ZŠ, SŠ - na základě dohody s vedením školy.

Přednášky probíhají v hodinách etiky, občanské nauky nebo biologie.
Témata: 1) Downův syndrom 2) Postižení mezi námi.

OSVĚTA
- výstavy děl autorů s DS, vystoupení dětí na nejrůznějších akcích
( divadelní a hudební vystoupení, taneční vystoupení)


PUBLIKAČNÍ ČINNOST: brožury do porodnic,
DVD o problematice DS, učebnice, odborná literatura


Další kluby DS

Můžete
si zakoupit

Integrace
dětí s DS
ZDE
ZDE
N8vštěvní kniha
ZDE
ZDE
Podporují nás
ZDE
ZDE
ZDE
ZDE
<
>