O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé
Made with HTML Egg on a Mac
Podporují nás

15.9. 2018
Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích (dále jen „VŠERS") nabízí v rámci celoživotního vzdělávání svým studentům vzdělávací program „Studium pro asistenty pedagoga".
Studium je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Č.j.: MSMT - 6163/2017-1-500. Absolventi studia získají kvalifikační předpoklady dle § 20 Školského zákona č.563/2004Sb.
o pedagogických pracovnících.
K odborné kvalifikaci pro vykonávání práce asistenta je nutná především praxe. To je také důvod, proč byla letitá zkušená asistentka pedagoga Jiřina Augustinová vřele vítána mezi studenty VŠERS v sobotu 15. září 2018.
V několika minutách v sále zavládla přátelská atmosféra a Jiřinka odpovídala na jeden dotaz za druhých. Představila svoji práci v reálném světle a mnohým doslova dodala odvahu tuto nelehkou pracovní pozici vykonávat. Ukázala, jak důležitou roli asistent pedagoga ve vzdělávacím procesu žáka s postižením představuje. Nezastírala úskalí, která budou nuceni překonávat. Předala všem zásadní myšlenku „není to pracovní pozice, je to poslání"…

Mgr. P. Nováková