O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé
Podporují nás
Made with HTML Egg on a Mac
Seminář určený maminkám dětí s DS proběhl v pátek 8.5. 2015
v centru Ovečka, o.p.s.
Jeho náplní bylo seznámení s metodou přípravy dětí na čtení a prvního skutečně vědomého čtení.

Cca 4 hodinové setkání s maminkami bylo velmi srdečné,
na závěr jsme všechny shlédly videoukázku, při níž nalá 4 letá Eliška čte touto metodou s chutí a s porozuměním.

Zakončení setkání při kávě dalo možnost těm, kdo nemuseli na vlak, prohovořit potřeby našich dětí.

Chci poděkovat maminkám, že přijely, ale dík patří také paní Bouchalové za velikou pomoc při uskutečnění semináře.

J. Jarošová<
>