O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Setkání v Ovečce v sobotu 17.10.2015 bylo věnováno nejprve odborné přednášce pro rodiče. Paní Bc. Lenka Prokopová zasvětila posluchače do anatomie lidské nohy, popsala velmi detailně co a jak v noze funguje a jaké deformace a nemoci ortopedie popisuje. Vedla nás naléhavě k tomu, abychom nohám našich dětí věnovali včas pozornost a předcházeli deformacím, k nimž tak jako tak děti s DS mají sklony pro hypotonii svalů i šlach. Dostali jsem informace o nově konstruovaných ortopedických vložkách a odborném pracovišti, které mohou naše děti navštívit.

Ve druhé části setkání se děti i někteří dospělí vrhli do výtvarné práce. Vyráběli jme trička pod vedením paní Rauerové. Tato trička, samé originály, půjdou o vánocích do oveččího stánku na vánočních trzích, který každoročně nabízí ruční práce z dílen organizovaných paní Marušincovou. děti malovaly jako v manufaktuře, namalovaly neuvěřitelných 39 triček ! Samá krásná díla.
A jako obvykle, když vařípaní |Hanka vaňásková, jsme si pochutnali na vy-ni-ka-jí-cím jídle. A Jiřinka hlídala děti.


Děkujeme jménem našich dětí lenkce Prokopové, paní Rauerové za její velikou ochotu a trpělivost, přátelům rodiny Marušincových za pomoc, Hance, pavlínce, Jiřince....

Byl to krásný den. Jana Jarošová
<
>