O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé
Made with HTML Egg on a Mac
Podporují nás
V sobotu 20. října 2018 jsme měli velmi komorní setkání. Velmi příjemné.
Naše báječné děti byly schvilku s námi, potom si je převzaly Pavlínka a Káťa s Janou.
A my, rodiče, jsme mohli povídat nejen o proběhlých činnostech Ovečky, ale trochu probrat i plány . Moc milé bylo setkat se s novým chlapečkem Kubíčkem a jeho maminkou a bratrem.
Tentokrát byl jako hlavní program naplánovám "referát" z konference DS, která proběhla v září v Bratislavě. Na konferenci jela paní Jarošová a na setkání předala poznatky, které by rodičům měly pomoci při péči o zdravím dětí s DS.
Témata byla: antioxidanty, osteoporéza u dětí s DS, péče o chodidla našich dětí, AAD - atlanto-axiální instabilita páteře.
Těšíme se na další setkání v lednu.

<
>