O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé
Podporují nás
Made with HTML Egg on a Mac
11. 3. 2015 jsme měli setkání se studenty Teologické fakulty v Č. Budějovicích. Znovu se potvrdilo, že ani 2 hodiny nestačí na to, abychom se sdíleli se všemi zkušenostmi.
Na úvod hovořila Zuzka Jarošová sama o sobě a také odpovídala na otázky studentů.
Poté patřilo slovo paní Augustinové, která hovořila o práci asistenta na běžné zákadní škole.
Následoval dlouhý blok o podstatě Trizomie 21 ,
o předsudcích, které se ještě ve společnosti vyskytují,
o předpokladech našich dětí a podmínkách jejich úspěšného rozvoje.
Děkujeme Mgr. Kressovi, který nás pozval, za možnost setkat se studenty a seznámit je s naší prací a představit jim Downův syndrom z životní praxe.
<
>