O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé
Podporují nás
Made with HTML Egg on a Mac
Centrum RP v Třebíči zorganizovalo setkání rodičů dětí s DS na faře v Lukově u Moravských Budějovic. Setkání zahájila mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele v Lukově a po ní následovalo povídání s rodiči na téma jak pracovat s dětmi s DS a jak jim pomoci se co nejlépe rozvíjet. Rodiče se seznámili s tím, jaké metody a pomůcky používáme při učení s dětmi na Ovečce k tomu, aby každé z dětí co nejlépe využilo své možnosti. O tom, jak významným způsobem můžeme my rodiče přispět k tomu, aby byly naše děti v budoucnosti co nejvíce samostatné, když s nimi od raného věku vhodným způsobem pravidelně pracujeme. K dispozici byla i celá řada materiálů, které si mohli rodiče na místě prohlédnout, aby se mohli co nejlépe seznámit s metodami práce s dětmi, dostali informace o připravovaných seminářích s odkazem na webové stránky Ovečky, kde se mohou v případě zájmu přihlásit.

Povídali jsme si o možnostech integrace, co je potřeba udělat již v raném věku pro to, aby byla integrace do školky, školy a následné začlenění do společnosti co nejúspěšnější. Že mohou lidé s DS prožít bohatý a naplněný život a jak jim v tom můžeme pomoci.

Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře, v krásných prostorách fary v Lukově a velký dík patří především organizátorkám za bezvadnou přípravu a úžasné pohoštění. V plánu je další návštěva na podzim, kdy se podle konkrétních potřeb rodin domluví možná spolupráce a pomoc s rozvojem dětí.

K. Faltová
<
>