O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Made with HTML Egg on a Mac
20. března 2018

Setkání se studentkami Zdravotně sociální fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích tentokrát vedla paní Jiřina Augustinová, dlouholetá a zkušená asistentka pedagoga.

Téma integrace dětí s Downovým syndromem v praxi je zvláště v této době aktuální.
Seminář zahrnoval nejen prezentaci se souhrnem zkušeností s integrací ze základní i střední školy. Co bylo velmi užitečné, byla skutečnost , že se studentky mohly ptát na konkrétní situace a dostalo se jim erudovaných odpovědí ověřených přímo v terénu. Studentky se mohly vyptat paní Augustinové a také pozvané studentky střední školy, která se také narodila s DS, slečny Zuzky Jarošové.
Setkání se neslo ve velmi srdečném duchu, doufejme, že budeme mít více příležitostí přijít mezi studenty VŠ.
Za zprostředkování setkání děkujeme paní Mgr. Břízové.
<
>