O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé
Made with HTML Egg on a Mac
Podporují nás
Rok 2016 ZDE
Zuzanka 2017
Dobrý den,

srdečně Vás zdravím v jakémsi každoročním "seriálu", který trvá již mnoho let. Naše rodina žije v Českých Budějovicích a máme dvě skvělé dcery, Johanku a Zuzanku. Starší dcera studuje a žije jinde, moc nám chybí. Mladší Zuzka je letos 19-ti letá slečna. Vychodila úspěšně základní školu běžnou. Poté absolvovala přijímací řízení a byla přijata na Česko-anglické gymnázium v Č. Budějovicích. Po mnoha letech strávených s kamarádkami ve škole i mimo ni poprvé nastoupila na školu do zcela neznámého prostředí. Samozřejmě s paní asistentkou. Díky neuvěřitelné laskavosti a vstřícnosti paní ředitelky a pedagogického sboru našla Zuzka školu, kam se denně tak těší, že nechce ani prázdniny. Spolužáci jsou velmi, opravdu velmi milí mladí lidé, kteří mají k Zuzce bezproblémový vztah. A to i přesto, že se s ní dříve neznali.
Zuzka obsahově studuje společně se třídou, ale učivo se zpracovává stručněji a více zprostředkující formou. Na gymnáziu pedagogové Zuzku zapojují do vyučování, ale hodiny se střídají i s formou učení individuálního. Hlavní důvod, proč jsme chtěli, aby Zuzka nastoupila na střední školu byl ten, aby byla obklopena kolektivem, který by ji stále motivoval ke studiu i k osobnostnímu rozvoji. Myslím, že to se zatím vede na 100%. Zuzce velmi záleží na tom, aby uměla vše, co ve škole studuje. Velmi dobře si uvědomuje, že má Downův syndrom, o to víc je hrdá, že je "studentkou na střední". Miluje vše, co se školou souvisí. A miluje svou paní asistentku Jiřinu.
Naše milé kamarádky ze "základky" se ale nikam neztratily. Během roku se mnohokrát setkaly se Zuzkou na návštěvy kratší i "přespávací" a letos jsme znovu strávili krásný týden na chatě ve velké partě. Jinak Zuzka chodila na klavír do hudební školy a také navštěvovala dramatický kroužek s novými dětmi, které neznala.
Ráda se mnou cestuje, baví ji badminton, sleduje filmy pro teenagery a kupodivu i sci-fi.
A miluje malování. O věcech, které nás trápí, psát není nutné...
Stále si uvědomuji, jak velkou Boží milost jako rodina máme. Jsem Mu vděčná za všechny naše přátele, kteří Zuzku posouvali svým přátelstvím, za školu i nové lidi, s nimiž jsme se setkali a kteří nám opět také pomáhají. Vím, že to není samozřejmé.

Přeji Vám, abyste se svým dítětem s DS potkali také tak ohromné lidi a školy jako my a aby Vás všechno, co souvisí s jeho rozvojem bavilo a naplňovalo. Také abyste se nedali unavit nebo odradit zdánlivými překážkami.

Srdečně Vám přeji Boží požehnání a mnoho radosti. Jana Jarošová, maminka Zuzky
<
>